Braços d’argila

Fer hort és fresc i genuí, desapareix a la posta i reapareix, amb la rosada, quan surt el sol. També és de geniüts, perquè és cosa esforçada que va amb el món. Beu aigua a cor que vols i qui en fa també en beu després d’eixugar-se la suor. Fa vestir amb màniga llarga de lli fins que l’avantbraç s’ha endurit i s’ha avesat a la picor. Quan ja no pica perquè cura, i a més fa més calor, hom s’arromanga la camisa fins a colrar la pell de sol. L’aixada contra l’herba i el crestall, fan els braços forts, quan corre l’aigua descansen. Tant si són joves com si són vells, són braços antics perquè són fets de la mateixa argila que la dels primers agricultors.

A Enkidu, amic de Guilgameix, que va ser fet de fang per Aruru, segons l’epopeia. Va abandonar l’estepa salvatge quan va menjar pa i va beure cervesa, fa més de 4.700 anys.

[7 agost, 2022; 7 setembre 2022]